Technika warstwowania

95% gospodarstw mlecznych ma wygrodzenia dla bydła. Boksy legowiskowe są bardzo ważnym miejscem w oborze, w którym krowa przeżuwa pokarm, produkuje mleko i odpoczywa. Dlatego też musi to być miejsce dla niej wygodne. W tym celu niezbędna jest dobrze zarządzane. 
rodzajem materiału w legowiskach odgrywa bardzo ważną rolę; musi on być regularn ie odświeżany i wymieniany. Firma Flingk oferuje szeroki wachlarz ścielarek do różnych rodzajów podłoży i sytuacji, aby dobrze i skutecznie móc uzupełnić legowiska.

Głęboka ściółka lub maty/materace dla bydła
Gdy małe ilości wyściółki do legowisk dla bydła z matami są rozrzucane codzienne, najlepszym wyborem będzie rozrzutnik elektryczny SE 250 lub hydrauliczny typu Z. Dzięki tym maszynom możliwe jest bardzo precyzyjne rozprowadzanie małych ilości wyściółek i posypek. 
Wygrodzenia głębokie wymagają większej ilości wyściółką. W takim przypadku odpowiednie będą typy Z, S, SX, ZX, ZXS i KSS. 
Poniższa tabela pokazuje, które typy ścielarek mogą być stosowane do poszczególnych rodzajów materiałów ściółkowych. 
W tym katalogu opisano wszystkie typy ścielarek. 
Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz porady, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub firmą Flingk.

             Typ
SE
Typ
Z
Typ
S
Typ
SX
Typ
ZX
Typ
ZXS
Typ
KSS
 Z   Trociny x x x x   x  x x
 GS    Sieczka ze słomy (maks. 1,5 cm) x x x x   x  x x
 HS    Pocięta słoma (maks. 7 cm)           x  x x
 M     Zielona wyściółka x         x  x x
 MI     Zielona kiszonka ściółkowa x           x x
 K   Wapno x x x x x     x
 S      Piasek x     x x      
 PM    Obornik koński z trocinami, seperat             x x
 PMS   Obornik z wiórów drzewnych                x 
 KS   Mieszanka słomy, wapna i wody (1:5:2)                x
 TP   Pozostałości roślin pomidora           x x x
 PS   Skrawki papierowe x           x x
 SP   Pellety ze słomy x   x x x   x x