Technika warstwowania

95% gospodarstw mlecznych ma wygrodzenia dla bydła. Boksy legowiskowe są bardzo ważnym miejscem w oborze, w którym krowa przeżuwa pokarm, produkuje mleko i odpoczywa. Dlatego też musi to być miejsce dla niej wygodne. W tym celu niezbędna jest dobrze zarządzane. 
rodzajem materiału w legowiskach odgrywa bardzo ważną rolę; musi on być regularn ie odświeżany i wymieniany. Firma Flingk oferuje szeroki wachlarz ścielarek do różnych rodzajów podłoży i sytuacji, aby dobrze i skutecznie móc uzupełnić legowiska.

Głęboka ściółka lub maty/materace dla bydła
Gdy małe ilości wyściółki do legowisk dla bydła z matami są rozrzucane codzienne, najlepszym wyborem będzie rozrzutnik elektryczny SE 250 lub hydrauliczny typu Z. Dzięki tym maszynom możliwe jest bardzo precyzyjne rozprowadzanie małych ilości wyściółek i posypek. 
Wygrodzenia głębokie wymagają większej ilości wyściółką. W takim przypadku odpowiednie będą typy Z, S, SX, ZX, ZXS i KSS. 
Poniższa tabela pokazuje, które typy ścielarek mogą być stosowane do poszczególnych rodzajów materiałów ściółkowych. 
W tym katalogu opisano wszystkie typy ścielarek. 
Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz porady, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub firmą Flingk.

    Typ
BV
Typ
BVR
Typ
SE
Typ
Z
Typ
S
Typ
SX
Typ
ZX
Typ
ZXS
Typ
KSS
 Z   Trociny X X X X X   X X  X*
 GS    Sieczka ze słomy (maks. 1,5 cm)   X X X X   X X  X*
 HS    Pocięta słoma (maks. 7 cm)   X         X X X
 M     Zielona wyściółka X X         X X X
 MI     Zielona kiszonka ściółkowa X X           X X
 K   Wapno     X X  X* X      X*
 S      Piasek X X     X X      
 PM    Obornik koński z trocinami, seperat   X           X X
 PMS   Obornik z wiórów drzewnych   X             X
 KS   Mieszanka słomy, wapna i wody (1:5:2)    X             X
 KV   Trociny / mielony len i mieszanka wapna   X X X  X*     X  X*
 KVW   Mieszanka trocin / mielonego lnu, wapna i wody   X                X**
 TP   Pozostałości roślin pomidora   X         X X X
 PS   Skrawki papierowe   X           X X
 SP   Pellety ze słomy   X   X  X* X   X  X*
*  Wymagana jest dolna płyta opcjonalna
** Przy rozkładaniu KVW należy to podać przy zamawianiu maszyny